Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Sprevádzanie po pamiatkach mesta Skalica

Mesto Skalica ponúka návštevníkom celkom 12 pamiatok. Sprevádzanie prebieha celoročne formou prehliadky so sprievodcom, ktorého je možné objednať si v TIK Skalica, sedem dní v týždni.
Počas letnej turistickej sezóny sú pamiatky počas víkendov otvorené a nachádzajú sa v nich naši sprievodcovia.

Počas celého roka Vám ponúkame sprevádzanie po našich pamiatkach so sprievodcom.  Čas prehliadky, jeho trvanie a taktiež výber pamiatok si zvolíte Vy. Spravidla za 1 hodinu sa stihnú prejsť 3 pamiatky.

Štandardná prehliadka mestom Skalica

Pravidlá objednávania prehliadky pamiatok (možná 7 dní v týždni)

 • prehliadku je potrebné objednať v TIK Skalica vopred (min.1 deň), osobne, telefonicky alebo emailom, v prípade prehliadky kostolov 3 dni vopred
 • prehliadka väčšinou začína pred Turistickou informačnou kanceláriou Skalica, kde si sprievodca vyzdvihuje turistov alebo podľa dohody je stretnutie pri konkrétnej pamiatke 
 • dĺžka prehliadky je štandardne 1 hodina (sprístupnenie cca. 3 pamiatok, ktoré si vyberie turista), v prípade záujmu o viac pamiatok je možné i dlhšie, účtujeme každú začatú polhodinu
 • možnosť platby na faktúru, v hotovosti alebo kartou
 • treba uviesť jazyk, v ktorom sa bude prehliadka realizovať (slovenský, anglický, nemecký, francúzsky)
 • Cenník služieb - prehliadka mesta Skalica

Pamiatky mesta Skalica, ktoré môžete navštíviť:

 

Rotunda sv. Juraja1. Rotunda sv. Juraja 

Pôvodne románska stavba pochádza pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia (najnovšie sa však uvádza i prvá polovica 11. storočia). V neskorších dobách bola goticky a barokovo prestavaná. Horná časť,                          spojená s opevnením, plnila obrannú funkciu, spodná časť slúžila ako kaplnka.          Virtuálna prehliadka 

 

Františkánsky kostola kláštor2.  Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie 

Dôstojným pamätníkom stredovekého duchovného a kultúrneho života je rozsiahly areál kostola a kláštora františkánov. Kostol Sedembolestnej Panny Márie je gotickou stavbou pochádzajúcej z polovice 15. storočia. V presbytériu    sa zachovala bohatá gotická sieťová klenba a v sakristii krížové klenby. Výzdoba interiéru a mobiliár je zhotovený v neskorobarokovom slohu.

 

3. Františkánsky kláštor Františkánsky kláštor

K františkánskemu komplexu patrí okrem kostola aj kláštorná budova vrátane rajského nádvoria, galérie v krížových chodbách, čiernej kuchyne (kde sa pripravuje Skalický trdelník tradičným spôsobom) i Vínotéka u františkánov, kde sa dajú zakúpiť naše dva regionálne produkty s ochranným zemepisným označením - Skalický trdelník a Skalický rubín.

 

Dom kultúry4. Dom kultúry  

Secesná budova sa dodnes zachovala v pôvodnom stave. Projekt spracoval architekt Dušan Jurkovič, ktorý sa inšpiroval ľudovým staviteľstvom. Stavbu zdobí vonkajšia mozaiková dekorácia od Mikoláša Aleša, steny a oponu veľkej divadelnej sály zdobia maľby s figurálnou tematikou od Jožu Úprku a Antoša Frolku. V časti prvého poschodia sa nachádza stála expozícia Záhorského múzea a galéria Júlia Korezsku.

 

Námestie slobody5. Farský kostol sv. Michala Archanjela  

Pôvodne jednoloďový kostol bol v období neskorej gotiky prestavaný na trojloďovú baziliku. Kostol viackrát vyhorel, bol prestavovaný a opravovaný. Okrem hlavného oltára púta ešte 9 olrármi, z ktorých 6 je cechových. Pôvodnú stavbu dopĺňa mohutná veža, ktorá ponúka výhľad na Skalicu a jej okolie. - Virtuálna prehliadka

 

6. Vyhliadková veža farského kostola Veža farského kostola

Stavbu farského kostola dopĺňa mohutná renesančná veža, ktorá ponúka výhľad na Skalicu a jej široké okolie. Vedie na ňu 126 drevených schodov. Po ceste na ňu púta pozornosť starý stroj z ručne vyrobených strojových hodín pochádzajúci zo 17. storočia a  3 veľké zvony. Pri vyhliadke sa taktiež nachádza miestnosť, kde spával hlásnik.

 

Jezuitský kostol7. Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského 

Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke Panny Márie, kde sa nachádza vchod do krýpt a oltárny obraz, ktorý patrí k najväčším na Slovensku.              V roku 2011 prešiel komplexnou rekonštrukciou a dnes je dominantou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici.

 

Ledovňa8. Ľadovňa 

Ľadovňa sa v minulosti používala na uschovanie potravín. Ľad do ľadovní sa zvážal na psích záprahoch z priľahlých vodných plôch. Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom            novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou.

 

Mlyn bratov Pilárikov9. Mlyn bratov Pilárikových 

Pôvodne vodný mlyn v 20-tych rokoch kúpili bratia Pilárikovci. Starý          mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický  pohon. Mlyn potom desaťročia slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, kedy bol definitívne zatvorený. V súčasnosti je mlyn zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti.

 

Evanjelický kostol10. Evanjelický kostol 

Tolerančný klasicistický kostol s prvkami  neskorého baroka. V roku 1938 k nemu bola pristavaná veža podľa projektu arch. Dušana Jurkoviča s nápisom „Pamiatke Komenského 1650“. Interiér kostola má klasicistickú drevenú výzdobu.

 

Kostol bratov Milosrdných11. Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov 

Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1645 - 1650 pôvodne ako evanjelický.  Po prestavbách a rozšírení podľa projektu M. M. Harminca slúži objekt kláštora naďalej ako nemocnica. Vcelku je kostol Najsvätejšej trojice vzácnou pamiatkou barokového umenia.

 

Expozícia kníhtlače12. Expozícia kníhtlače 

Začiatok tlačiarenstva v Skalici je možné datovať do začiatku 70. rokov 17. storočia, kedy jezuiti založili kníhtlačiareň. Tú si v roku 1760 odkúpil Václav Šulc a neskôr predal Jozefovi Antonínovi Škarniclovi. S ním sa v roku 1769 začala história Škarniclovskej tlačiarne, kedy sa štyri generácie tejto rodiny (skoro 130 rokov) stali súčasťou slovenskej národnej kultúry.

Nový náučný 20 - minútový film s autentickými zábermi zachytávajúce jednotlivé fázy výroby knihy: https://www.youtube.com/watch?v=yHIjdLqnGN0

 

Letná turistická sezóna 2024

 

Letnú turistickú sezónu zaháji mesto Skalica v sobotu 18. mája 2024 festivalom Trdlofest. Túto letnú turistickú sezónu sme sa snažili zmodernizovať, vytvorili sme nový systém sprevádzania, ktorý obsahuje vstupy do najnavštevovanejších pamiatok, okruhové sprevádzanie so sprievodcom a tiež aj tematické prehliadky.

 

1. Pamiatky otvorené na základe turistického pasu

Od soboty 18. mája 2024 budú každý víkend a sviatok až do konca letnej sezóny 21. 9. 2024 sprístupnené nasledovné najnavštevovanejšie pamiatky mesta Skalica. 

V týchto vybraných pamiatkach sa počas víkendov (sobota a nedeľa) a počas sviatkov v čase od 11:00 do 17:00 hod. bude nachádzať sprievodca, ktorý návštevníkom poskytne odborný výklad o danej pamiatke.

Sprevádzanie bude fungovať na základe turistického pasu, ktorý si návštevníci zakúpia v Turistickej informačnej kancelárii alebo v Rotunde sv. Juraja a tento im umožní vstup do týchto 5 pamiatok:

 1. Farský kostol sv. Michala Archanjela
 2. Veža farského kostola
 3. Dom kultúry
 4. Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského
 5. Rotunda sv. Juraja

 

Cenník turistického pasu (5 pamiatok):

 • dospelí: 5 €
 • seniori, ZŤP, študenti, deti (6-12 rokov): 3 €
 • deti do 6 rokov: zdarma

 

2. Ostatné pamiatky prístupné v rámci okruhov

Taktiež od soboty 18. mája 2024 spúšťame novinku „okruhové sprevádzanie“, ktoré má dve témy: technické pamiatky a sakrálne pamiatky. Pri tomto type sprevádzania je potrebné zakúpiť si vstupenku priamo v TIK Skalica. Následne bude sprievodca sprevádzať návštevníkov pamiatkami podľa témy okruhu.

 • Okruh č. 1: o 11:00 hod. Technické pamiatky - Expozícia kníhtlače, Ľadovňa a Mlyn bratov Pilárikových
 • Okruh č. 2: 14:00 hod. Sakrálne pamiatky - Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie, Farský kostol sv. Michaela Archanjela a kostol Najsvätejšej Trojice milosrdných bratov

Cenník okruhov:

 • dospelí: 3 €
 • seniori, ZŤP, študenti, deti (6-12 rokov): 2 €
 • deti do 6 rokov: zdarma

 

3. Tematické prehliadky

Tradičné aj netradičné prehliadky pamiatok mesta Skalica

 • 7. 6. 2024 - Netradičná prehliadka – miesta, kde sa bežne nesprevádza /kostolík v Štíbore, krížové chodby a arkády vo františkánskom kostole, radnica, oratórium – poschodie v jezuitskom kostole a paulínsky kostol/ 
 • 19. 7. 2024 - Strašidelná prehliadka pamiatok mesta Skalica - tradične najúspešnejšia
 • 16. 8. 2024 - Záhorské múzeum v Skalici a osobnosti mesta Skalica - so sprievodcom navštívime významné sochy osobností, ktoré pôsobili v Skalici     
 • 13. 9. 2024 - Čarovné pamiatky s ochotníckym divadlom B.Ú.D.A. - legendy a povesti prostredníctvom krátkych divadelných predstavení  

Tradičné aj netradičné prehliadky pamiatok mesta Skalica sú oživením a doplnením letnej sezóny 2024. Zamerané sú tematicky pre deti aj pre dospelých. Návštevník si na tento druh prehliadky rezervuje vstupenku telefonicky alebo mailom TIK Skalica.

Popri víkendovom, okruhovom a tematickom sprevádzaní v letnej sezóne si môžete u nás v TIK-u celoročne (7 dní v týždni) objednať prehliadku všetkých pamiatok so sprievodcom, kedy si sami návštevníci zvolia ich výber a čas sprevádzania.

Neváhajte a príďte sa pokochať krásou unikátnych pamiatok a bohatým výkladom našich sprievodcov. Staňte sa i vy aspoň na chvíľu súčasťou nášho mesta, ktoré vám ponúka veľa možností ako sa zabaviť a stráviť voľné chvíle. Využite našu ponuku a poďte spolu s nami spoznať históriu kráľovského mesta v jeho súčasnej podobe.

Pamiatky mesta Skalica prospekt

A PRACTICAL GUIDE TO THE TOWN OF AND ITS SURROUNDINGS SKALICA

Monuments Skalica Town

Denkmäler der Stadt Skalica

Pamiatky mesta Skalica - video:

Slobodné kráľovské mesto Skalica - Štyri ročné obdobia (3:10 min.)

Dátum vloženia: 1. 5. 2022 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 5. 2024 14:48
Autor: TIK Skalica

SLUŽBY TIK

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31 1
6
2
2
3
1
4
1
5
1
6
3
7
3
8
1
9
10
2
11
2
12
1
13
2
14
2
15
6
16
2
17 18
1
19 20
3
21
1
22
3
23
1
24 25
1
26 27
2
28
1
29
3
30
1

Otváracie hodiny

 • Pondelok: 07:30 - 18:00 hod.
 • Utorok:      07:30 - 18:00 hod.
 • Streda:       07:30 - 18:00 hod.
 • Štvrtok:     07:30 - 18:00 hod.
 • Piatok:       07:30 - 18:00 hod.
 • Sobota:      10:00 - 18:00 hod.
 • Nedeľa:      10:00 - 18:00 hod.
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia