Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Rybolov a hipoturistika

Hipoturistika

Jazdecký klub v Skalici

Pre všetkých milovníkov koní a jazdenia je tu jazdecký klub v Skalici, ktorý je situovaný na okraji mesta len 2 km od centra mesta. Klub má dobrú dopravnú dostupnosť a dostanete sa k nemu po ceste na Zlatnícku dolinu, ktorá je v meste Skalica dobre značená smerovými šípkami.

Kontakt: 0903/475059,  0948/887997

Rybolov

Vodná nádrž Mlynky

Nachádzajú sa v peknom prostredí Bielych Karpát na hranici s Českou republikou. Na Moravskej strane s možnosťou občerstvenia. Stanovanie na Slovenskej strane na lúkach u prítoku na kraji lesa.

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, šťuka, zubáč.

Platí tu poriadok MO SRZ Skalica. Lov rýb je povolený celoročne s druhovým hájením rýb.  Platia rybárske lístky SR.

Rieka Morava

Dĺžka cca 5,5 km. Hranice od Hodoňského jezu po tok Baťovho kanála. Hraničná rieka s ČR. Okolo rieky Moravy sa nachádza lužný les. Možnosť príjazdu po panelovej ceste až na parkovisko pri brehu rieky. Ďalšia prístupová cesta na parkovisko u odstaveného ramena Lipa. V budúcnosti predpokladaná možnosť stanovania na Perúnskej lúke na brehu rieky Moravy.

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, sumec, šťuka, zubáč, pleskáč, karas, biela ryba.

Chytá sa zo Slovenskej strany a platí tu Rybársky zákon 139/200 Z.z. a rybársky poriadok SRZ MO Skalica. Lov je povolený celoročne s druhovou ochranou rýb. Hosťovačky na Moravu ako aj Lipu a Žlutnicu je možné si zakúpiť v predajni u Kimota a v občerstvení u Kapra.

PO Lipa

Plocha 3,3 ha. Nachádza sa v lužnom lese cca 60 m od prístupovej cesty kde sa dá aj parkovať. Všeobecný zákaz stanovania v lese.

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, karas, pleskač, zubáč, šťuka, biela ryba.

OR Žlutnica

Plocha 1 ha. Nachádza sa v lužnom lese cca 60m od prístupovej cesty kde sa dá aj parkovať. Všeobecný zákaz stanovania v lese.

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, karas, pleskač, zubáč, šťuka, biela ryba.

Ceny hosťovačiek na revíry:

členovia SRZ

 • denné 7,- €
 • týždenné 30,- €

nečlenovia

 • denné 7,- €
 • týždenné 70,- €

deti 

 • denné 2,- €
 • týždenné 5,- €

Študenti do 24 r

 • denné 2,- €
 • týždenné 5,- €

Rybník R6

Plocha 6,4ha. Nachádza sa asi 2km od Skalice. Prístupová panelová cesta smerom k rieke Morave. Možnosť parkovania priamo na mieste rybolovu.

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, sumec, šťuka, úhor.

Je len na Vás, ako strávite príjemné chvíle v našom meste. Môžete sa občerstviť a pochutiť si na skvelom rybárskom úlovku v Občerstvení u kapra na Skalických rybníkoch, ktoré ponúkajú dobré zázemie pre všetkých priaznivcov rybolovu. Pre vášnivých rybárov Skalica ponúka niekoľko rybárskych revírov s možnosťou zakúpenia si tzv. hosťovačiek. Skalické rybníky sa nachádzajú 2 km od centra mesta s dobrým prístupom pre autá i bicykle. Vedie cez ne jedna z cyklotrás a sú na ceste k prístavisku na Perúnskej lúke i kBaťovmu kanálu.

Pravidlá rybolovu určuje prevádzkový poriadok Ryboproduktu s.r.o. Chytanie nonstop bez hájenia rýb. Vrchná miera kapra a amura. Možnosť zakúpenia hosťovačiek v predajni u Kimota a priamo na rybníku v Občerstvení u Kapra.

Ceny hosťovačiek: Chyť a pusť

 • Ročná chyť a pusť 60,- €
 • Ročná privlastnenie 20 ks rýb 120,- €
 • Mesačné chyť a pusť 30,- €
 • Mesačné privlastnenie 5 ks rýb 70,- €

Denné hosťovačky platia na 24 hodín.

Poľovníctvo

História rybolovu a poľovníctva na Slovensku

LesyHistória poľovníctva alebo vývoj lovu na Slovensku siaha až do staroveku. Vtedy sa vyskytovalo na našom území veľa divej zveri, ktorú obyvatelia lovili. Medzi najväčšia úlovky patril aj mamut. Fragmenty niektorých loveckých zbraní, ktoré boli na našom území objavené sú z obdobia neandertálcov a staré až 400 000 rokov.

Polovníctvo a rybárstvoV období sťahovania národov sa na území súčasného Slovenska vyskytovalo veľa národov, ktoré významným spôsobom ovplyvnili spôsob lovenia zveri. Vtedy sa začali rozlišovať lovecké a vojnové zbrane. V období ranného feudalizmu, kedy začali vznikať majetkové rozdiely medzi obyvateľstvom sa začali objavovať významné zmeny v poľovníctve. V týchto časoch už skoro dve tretiny pôdy patrili panovníkovi, kde vznikali prvé obrovské kráľovské revíry určené len na lov zveri. Slovania pred tým mohli svojvoľne loviť zver v okolí svojich osád čo sa však zmenilo.

Neživá prírodaUž vtedy používali Slovania rôzne techniky lovu zvery a taktiež sa venovali vtáčnictvu. Veľkou zmenou bolo lovenie zvery pre feudála, čím si plnili svoje poddanské povinnosti. Nelovili teda zver len pre svoje potreby ako tomu bolo predtým. Na území Slovenska platilo v poľovníctve nemecké práve, teda právo poľovníctva bolo viazané na vlastníctvo pôdy. Začiatkom 18. storočia poľovali verejne mešťania i cudzinci, čo sa feudálom nepáčilo.

FaunaTí si právo poľovníctva nárokovali len pre seba. Aj mestá samy rozhodovali o práve poľovníctva na svojich pozemkov a vydávali vlastné poľovnícke štatúty. V tomto období začali platiť aj niektoré obmedzenia, ktorými boli lovenie samičej zvery v čase pokročilej gravidity, určenie času ochrany pre niektoré druhy a lov samičej zvery bol úplne zakázaný aj v čase párenia a odchovu mláďat. V čase bývalého Uhorska sa tak začali aj kategorizovať dravé a škodlivé zvery a ich lov bol povolený kedykoľvek na vlastnej pôde, a to aj vtedy, keď bol revír prenajatý.

RastlinstvoV 19. storočí už boli stavy veľkej zveri na Slovensku nadmerným lovom a pytliactvom už natoľko zdecimované, že táto z väčšiny územia úplne vymizla. Preto sa začali budovať vo veľkom zvernice, zver sa začala dovážať a vypúšťala sa do voľnej prírody. Súčasne sa začali na našom území objavovať aj cudzie druhy zvery, najmä danielia a muflonia a zakladali sa bažantnice.História poľovníctva na našom území predovšetkým závisela od spoločenských podmienok, ktoré v krajine vládli. Ľud často lovil zver preto, lebo mu nivočila úrodu na políčkach, a veľké šelmy zas preto, lebo napádali hospodárske zvieratá na pastvinách. Často sa však pytliačilo aj z biedy, s cieľom získať obživu pre rodiny.Poľovnícka kultúra k nám prichádzala najmä z Čiech, Rakúska a Nemecka vrátane rôznych tradícií a zvyklostí. Bolo to preto, lebo poľovníctvo bolo v rukách šľachty, ktorá bola vo väčšine prípadov neslovenského pôvodu. Mala rozsiahle príbuzenské zväzky a priateľské styky so šľachtou v zahraničí, od ktorej si brala vzor pri výkone práva poľovníctva. Naše ľudové poľovníctvo malo tiež svoje zvyky a tradície, ktoré s nimi neskôr postupne splynuli.

Živočíšstvo Bielych Karpát

Ochrana prírody

Rastlinstvo Bielych Karpát

Príroda a šport

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Otváracie hodiny

 • Pondelok:  07:30 - 15:30 hod.
 • Utorok:       07:30 - 15:30 hod.
 • Streda:       07:30 - 15:30 hod.
 • Štvrtok:      07:30 - 15:30 hod.
 • Piatok:       07:30 - 15:30 hod.
 • Sobota:       zatvorené
 • Nedeľa:       zatvorené
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia