Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Ďaľšie pamiatky

ksaKarner sv. Anny

Na námestí  je dominantnou pamiatkou Farský kostol svätého Michala Archanjela. Kaplnka, ktorá stojí v tesnom susedstve vedľa neho je Karner sv. Anny.  Slúžil pôvodne ako kostolík na cintoríne, ktorý obklopoval kostol. Je to neskorogotická stavba zo 14. storočia. Prestavaná bola v barokovom štýle. Pod karner sa pochovávali významní mešťania. Posledný raz sa do nej pochovávalo v roku 1930, keď do Skalice previezli pozostatky významného rodáka Franka Víťazoslava Sasinka. Jemu  je venovaná pamätná bronzová tabuľa od Ladislava Šalouna na fasáde objektu.

kalvaKalvária 

Klasicistickú kalváriu bola vybudovaná na vyvýšenine v severnej časti mesta, na mieste pôvodného stredovekého hrádku s oválnym pôdorysom.  Kalvária bola vysvätená  arcibiskupom Alexandrom Rudnayom v roku 1823. Okolo kamenného kríža so sochami sv. Márie a sv. Jána sa nachádzajú kaplnky s výjavmi z Krížovej cesty. - Virtuálna prehliadka

surbanKostol sv. Urbana

Kostol sv. Urbana, patróna vinohradníkov, stojí  na okraji Skalice, smerom k vinohradom. Raz ročne sa tu konajú sviatočné sväté omše na sviatok sv. Urbana. Je už tradíciou, že sa tu pri tejto príležitosti schádzajú vinohradníci zo širokého okolia. Dňa 26. mája bola slávnostne ukončená rekonštrukcia kostola, pričom bol nainštalovaný nový obetný stôl a oltár.

kniznMestský knižnica - Gvadányiho kúria

Je jeden zo zachovalých meštianskych domov, pomenovaný podľa maďarského básnika a vojaka Józsefa Gvadányiho, ktorý tu žil v rokoch 1783 - 1801. Gvadányiho kúria je typom redukovaného mestského paláca, ktorý vznikol spojením dvoch stredovekých domov. Renesančný objekt bol barokovo upravený v polovici 18. storočia. V súčasnosti sa v jeho priestoroch nachádza Mestská knižnica.

hradMestské hradby

Po povýšení Skalice na slobodné kráľovské mesto sa začalo s budovaním mestských hradieb. Dokončili ich okolo roku 1435 a neskôr ich viackrát obnovovali a prestavovali. Od 18. storočia, kedy opevnenie postupne strácalo význam, chátralo a na mnohých miestach bolo zničené. Z vyše dvojkilometrového prstenca sa dodnes zachovalo niekoľko úsekov opevnenia v pôvodnej výške (viac ako 8 m). Kamenný múr široký asi 180 cm bol zakončený ochodzou a cimburím so štrbinovými strieľňami. Zo štyroch brán v opevnení najväčší význam mali Holíčska a Strážnická, ktorými prechádzala stredoveká obchodná cesta. V roku 2005 bola opravená časť hradieb pri Rotunde sv. Juraja.

stiborMestský chudobinec - Štíbor

V roku 1431 založil v Skalici vojvoda Ctibor zo Ctiboríc mestský chudobinec. Gotická stavba bola obnovená v roku 1640 a upravená v 2. polovici 19. storočia. V pivničných priestoroch sa zachovali pôvodné valené kamenné klenby. Prízemie a prestavaná kaplnka sv. Alžbety sú zaklenuté neskororenesančnými krížovými klenbami. Stavba si dodnes uchovala sociálnu funkciu a slúži ako Mestské centrum sociálnych služieb pre viacero organizácií so zameraním na sociálnu činnosť a pre seniorov. Je to najstaršie zariadenie sociálneho druhu na Slovensku.

mitakMittákovský dom

Pôvodne meštiansky dom sa nachádza na  Námestí slobody. Pôvodne to bol dom grófov Pálffyovcov z Erdödu. Vznikol spojením a prestavbou dvoch stredovekých domov v prvej tretine 17. storočia, v rokoch 1780-1800 prišlo k jeho obnove. Neorenesančnú podobu získal na prelome 19. a 20. storočia, kedy bol dom vo vlastníctve rodiny Mittákovcov.  V dvoch miestnostiach sú zachované renesančné klenby spočívajúce na masívnom stredovom pilieri. Jeho historické priestory boli upravené a od konca roku 1989 sú sídlom Záhorského múzea.

morovyMorový stĺp sv. Panny Márie

Stĺp sa v minulých rokoch  nachádzal  v parčíku vedľa kostola sv. Michala. Bol postavený podľa návrhu Giovanniho d´Allio. Na diele pracoval sochár – kamenár J. Schäffer. V polovici 19. storočia stĺp opravil viedenský pozlacovač J. A. Töpfer. Koncom roku 2005 bol stĺp demontovaný a odvezený do Bratislavy na kompletné reštaurovanie. V súčasnosti je stĺp osadený  pred Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka.

radnicaRadnica - prospekt

Pôvodne neskororenesančná budova dnešnej radnice pochádza z prvej tretiny 17. storočia, postavili ju na starších základoch. Barokovo bola prestavaná v 18. storočí, dnešnú podobu získal objekt úpravou fasády v klasicistickom štýle koncom 19. storočia. Dvojpodlažná nárožná budova je čelne orientovaná na námestie. Z tejto strany je situovaný vstupný portál i v streche zabudovaný veľký trojhranný štít s hodinami, nad ktorými stojí kamenná socha spravodlivosti  s dvomi rokokovými vázami po stranách. Od konca 18. storočia v budove sídli mestská správa. V roku 1918 sa po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie stala na krátku dobu  sídlom prvej československej Dočasnej vlády pre Slovensko, čo pripomína pamätná tabuľa na priečelí. V roku 1995 bola k pôvodnej radnici uskutočnená  prístavba ocenená ako Stavba roka, ktorá je so starou budovou prepojená. Po rozsiahlych úpravách historického jadra mesta Skalice bola v  roku 2010 ako posledná ukončená i rekonštrukcia strechy, interiérov  a  exteriérov budovy radnice, dnešného Mestského úradu.

Atrakcie

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Kalendár

Otváracie hodiny

  • Pondelok: 07:30 - 18:00 hod.
  • Utorok:      07:30 - 18:00 hod.
  • Streda:       07:30 - 18:00 hod.
  • Štvrtok:     07:30 - 18:00 hod.
  • Piatok:       07:30 - 18:00 hod.
  • Sobota:      10:00 - 18:00 hod.
  • Nedeľa:      10:00 - 18:00 hod.
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia