Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Cyklo-turistika

Turistika

Turista si svoj chodník nájde všade a okolie Skalice je stvorené na menej i viac náročné prechádzky malokarpatskou prírodou. Môže sa vybrať k neďalekým rybníkom a odtiaľ k hraničnej rieke Morave, môže sa poprechádzať pomedzi stovky skalických vinohradov alebo zájsť do prímestskej rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina, kde začína a končí niekoľko turistických okruhov na predhorí Bielych Karpát.

Základné trasy:

0704 Červeno značená trasa

žel.stanica Skalica - Stračinský mlyn - Čupy (547m) - Bukovina (583m) - Kobyla (583m)

8129 Žlto značená trasa

Salaš - Zlatnícka dolina (290m) - Brestovská alej - Čupy (547m) - Chvojnica - Vrbovce

2415 Modro značená trasa

Zlatnícka dolina (290m) - Mlýnky

5115 Zeleno značená trasa

Mlýnky - Čupy (574m) - Dubový vrch (470m) - Lopašov

Turistické chodníky na mape 

Cykloturistika

Kam sa možno na bicykli vybrať? Zaujímavé je previezť sa po všetkých zákutiach historického mesta Skalica a prezrieť si všetky pamätihodnosti. Alebo trebárs na skalické rybníky, k rieke Morave, k prístavisku na Perúnskej lúke, pre zdatnejších sú k dispozícii značené cyklotrasy. Ideálnym výletom na bicykli je breh rieky Moravy, ktorý bol práve na tieto účely náročne a kvalitne upravený. Po prúde rieky je možné po napojení sa na Záhorskú cyklomagistrálu dôjsť až do Bratislavy. Proti prúdu rieky cyklista môže prekročiť štátnu hranicu, zájsť napríklad až do Strážnice, požičať si loď a stráviť príjemné chvíle na vode.

Po cestách Pomoravia (doporučené cyklotrasy)

1. Skalica - rybníky - Morava - rybníky - Skalica (8 km) - I.
2. Skalica - vinohrady - Vrádište - rybníky - Skalica (11 km) - I.
3. Skalica - Baťův kanál - rybníky (Morava - rybníky) - Skalica (9 - 15 km) - II.
4. Skalica - Zlatnícka dolina - Skalica (10 km) - II.
5. Skalica - Sudoměřice - Petrov - Strážnice - Skalica (20 km) - II.
6. Skalica - Holíč - Kopčany - Skalica (25 km) - I.
7. Skalica - Mokrý Háj - Radošovce - Holíč - Skalica (27 km) - III.
8. Skalica - rybníky - hrádza Moravy - smer Kopčany - Kopčany - Holíč - Skalica (27 km) - I.
9. Skalica - Holíč - Radimov - Unín - Smrdáky - Oreské - Skalica (50 km) - III.
10. Skalica - Mlýnky - Skalica (14 km) - III.
11. Skalica - Kopečnica - Skalica (10 km) - II.
12. Skalica - Zlatnícka dolina - Mlýnky - Radějov - Lučina - Skalica (28 km) - III.
13. Skalica - Zlatnícka dolina - Mlýnky - Strážnice - Petrov - Sudoměřice - Skalica (22 km) - III.
14. Skalica - Radošovce - Koválovec - Zlatnícka dolina - Skalica (22 km) - III.
15. Skalica - Baťův kanál - hrádza Moravy smer Kopčany - rybníky - Vrádište - vinohrady - Skalica (16 km) - II.

Stupne obtiažnosti trás

I. ľahká - mierne zvlnená rovina, spevnený povrch
II. stredne náročná - väčšie prevýšenie, prevažne nespevnený terén
III. náročná - veľké prevýšenie, prevažne nespevnený terén

Značené cyklotrasy v okolí Skalice

1. Záhorská cyklomagistrála
Devín - Zohor - Malacky - Gajary - Závod - Šaštín - Holíč - Skalica - Senica.
Značka cyklotrasy je červená.
2. Trasa "A"
Skalica - Zlatnícka dolina.
Značka cyklotrasy je modrá, dĺžka 23 km.
3. Trasa "B"
Skalica - Baťov kanál (štátna hranica SR a ČR).
Značka cyklotrasy je žltá, dĺžka 3,2 km.
4. Trasa "C"
Skalica - Skalické vinohrady - Prietržka - Vrádište.
Značka cyklotrasy je zelená, dĺžka 16,7 km.

Cyklotrasy na mape http://www.cykloserver.cz/cykloatlas/index.php#pos=48.85251P17.24167P12

Náučné chodníky

Náučné chodníky sú v krajine rôznou formou vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej dĺžky a zamerania, ktoré sú vytvorené v prírodne, krajinársky, ale aj kultúrne či historicky zaujímavých alebo typických územiach. V rámci týchto trás sú niektoré vybrané objekty, fenomény alebo zaujímavosti osobitne vysvetlené, väčšinou na informačných paneloch, ktoré sú postavené na trase náučného chodníky. Náučné chodníky sú súčasťou informačného systému, ktorý okrem nich zahrňuje aj náučné lokality, historické cesty a múzeá v prírode. 
Náučné lokality sú prírodovedne, kultúrno-historicky a krajinársky hodnotné územie s vysokou výpovednou hodnotou. Predstavujú prevažne uzavretý priestor v interiéri alebo exteriéri s vybudovanými zariadeniami alebo bez nich, v ktorých sa vystavujú prírodou či človekom vytvorené hodnoty.
V súčasnosti predstavujú náučné chodníky neoddeliteľnú súčasť slovenskej krajiny a ich zameranie je podstatne pestrejšie a špecializovanejšie. Už v názvoch náučných chodníkov sa objavujú označenia ako lesnícky, banícky, ekologický, historický, poľovnícky, environmentálny a pod. Náučné chodníky sa dnes podieľajú na prezentácii mikroregiónov a obcí, ich histórie, kultúry a prírodných daností, ako aj na propagácii aktivít rôznych organizácií, vrátane škôl a občianskych združení.

Cez Zlatnícku dolinu vedie Náučný chodník Biele Karpaty, ktorý pozostáva zo siedmych náučných tabúľ, ktoré návštevníkom poskytujú najdôležitejšie údaje o etnografii, histórii, geografii tohto územia, živočíšstve, faune Bielych Karpát, približujú históriu rybolovu a poľovníctva na Slovensku a taktiež poskytujú cenné informácie  o ochrane prírody na území Bielych Karpát.

Okrem tohto náučného chodníku v Zlatníckej doline sa v najbližšom okolí Skalice nachádzajú ďalšie dva náučné chodníky:

Náučný chodník Mŕtve rameno Lipa a Perúnska lúka

V rámci projektu Perún, rieka Morava a ich bohatstvo bol na Perúnskej lúke pre milovníkov prírody vytvorený náučný chodník, ktorý mapuje typickú faunu a flóru tohto zaujímavého územia.

Základné informácie o náučnom chodníku:

Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Chránené územie: CHKO Záhorie, CHA Mŕtve rameno Lipa PP Kátovské rameno
Východisko: Skalica - Občerstvenie u Kapra 
Trasa: v rámci priestoru Perúnskej lúky
Dĺžka: 500 m
Čas prechodu: 30 min. až 1 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie chodníka: prírodovedné
Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Náväznosť na turistickú značku: žltá značka
Prístup: Skalica - Skalické rybníky (Občerstvenie u Kapra). Skalické rybníky sa nachádzajú 1 km od centra mesta s dobrým prístupom pre autá i bicykle. Vedie cez ne jedna z cyklotrás (žltá značka) a sú na ceste k prístavisku na Perúnskej lúke
Rok otvorenia, garant: 2005, CHKO Záhorie 
Textový sprievodca: skladačka Perúnska lúka a mŕtve rameno Lipa (2005)
Kontakt: Správa CHKO Záhorie Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky 
Tel.: 034 772 27 35
Turistická informačná kancelária Mesta Skalica, Námestie slobody 14, 909 01 Skalica
Tel.: 034 664 5341 Mobil 0915 723 216 
E-mail: tik@mesto.skalica.sk
Aktuálny stav: informačné panely sú nové
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník okolo Sobotišťa a Náučný chodník v Turej Lúke.

Názvy informačných panelov

1. Vtáctvo 
2. Lužné lesy 
3. Flóra 
4. Stavovce 
5. Chrobáky 
6. Motýle, Mäkkýše 
7. Rieka Morava 
8. Geologické, geomorfologické a pedologické pomery

Informácie o náučnom chodníku nájdete i na: http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-perunska-luka-a-mrtve-rameno-lipa/

Náučný chodník Vinohradníctvo

Tento náučný chodník sa tematicky dotýka histórie, kultúry a prírody.

Základné informácie o náučnom chodníku:
Typ: samoobslužný, textový, grafický, letný, lineárny
Náročnosť: nenáročný
Grafika: použité folklórne prvky, farebné ornamenty vinohradníckeho charakteru, každá tabuľa obsahuje mapku a službu (prehliadka vinohradov, ochutnávka vína...)
Východisko: cesta do vinohradníckej časti, pri moste 
Dĺžka trasy: cca 1,5 km 
Počet zastávok: 6 
Chránené územia: Vintoperk
Názvy tabúľ:

1. História vinohradníctva
2. Vinohradnícke búdy a chotáre
3. Typické odrody viniča v Skalici
4. Prírodná rezervácia Veterník
5. Skalický trdelník a skalická vysoká torta – tajomstvo ich výroby
6. Folklór a kroje

Informácie o náučnom chodníku nájdete i na: http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-vinohradnictvo/

Príroda a šport

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Kalendár

Otváracie hodiny

  • Pondelok: 07:30 - 18:00 hod.
  • Utorok:      07:30 - 18:00 hod.
  • Streda:       07:30 - 18:00 hod.
  • Štvrtok:     07:30 - 18:00 hod.
  • Piatok:       07:30 - 18:00 hod.
  • Sobota:      10:00 - 18:00 hod.
  • Nedeľa:      10:00 - 18:00 hod.
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia