#

Obsah

  • Výlep plagátov

 
Plagáty je treba priniesť do TIK Skalica vždy do 15:30 hod.
 
 
 

Druhy plagátovacích miest:

A. Rotunda

B. Kameninové valce - Plagátovacia plocha TIK

                                       - Plagátovacia plocha mesta Skalica

C. Plagátovacia plocha Mesta Skalica pre volebnú kampaň

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Svetelná rotunda - uzatváracia svetelná plocha napojená na mestské osvetlenie.

Zoznam plagátovacích miest ( rotundy ):

1. Potočná ulica (vedľa pošty)
2. Štefánikova ulica
3. Námestie slobody
4. za farským kostolom
5. Potočná ulica

*vo svetelenej rotunde je možný výlep iba plagátov informujúcich o kultúrnom podujatí

 

B. Kameninové valce - betónové skruže

     Plagátovacia plocha mesta Skalica - s možnosťou samostatného výlepu (pri dodržaní zásad VZN) alebo správcovského výlepu, celkový počet 11 kusov.

    Plagátovacia plocha TIK - realizuje za poplatok výlučne TIK. 

 

 

V prípade nepriaznivého počasia (vietor, dážď) si dodávateľ služby vyhradzuje právo odložiť výlep na najbližší možný a vhodný termín.

 

·         Zoznam plagátovacích miest (kameninové valce)

Číslo valca

Umiestnenie

Rozdelenie valcov

1.

sídlisko SNP

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

2.

Zdravotné stredisko Pod Hájkom

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

3.

parkovisko u nemocnice

Plagátovacia plocha TIK

4.

ul. Predmestie

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

5.

Šebestova ul.

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

6.

Pelíškova ul.

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

7.

Mýtna ul. - Hostinec u zeleného mosta

Plagátovacia plocha TIK

8.

Koreszkova ul.

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

9.

ul. Pod kalváriou

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

10.

Železničná stanica

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

11.

ul. Dr. Schaefflera

Plagátovacia plocha TIK

12.

ul. Mallého

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

13.

ul. Clementisa

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

14.

sídlisko L. Svobodu

Plagátovacia plocha Mesta Skalica

15.

ul. Pljušťa - autobusové nást.

Plagátovacia plocha TIK

16.

Koreszkova ul.

Plagátovacia plocha TIK

17. Štefánikova ul. - park oproti mestskej polícii Plagátovacia plocha Mesta Skalica pre volebnú kampaň

 

 

Cenník pre výlepné plochy:

Rotundy (2 týždne)

Formát

A4

A3

A2

A1

Cena

1,30 €

1,70 €

2,- €

2,50 €

Betónové skruže (2 týždne)

Formát

A4

A3

A2

A1

Cena

0,50 €

0,70 €

1,- €

1,30 €

 

Ceny sú uvedené v €/ks vrátane 20% DPH.

V rámci pravidiel výlepu plagátov sú stanovené zberné a výlepné dni. Výlep plagátov je vždy 15.-teho a 30.-teho v mesiaci. Pri žiadosti o mimoriadny výlep mimo zberných a výlepných dní si zákazník k riadne stanovenej cene priplatí 10 €.

V prípade nepriaznivého počasia sa výlep môže posunúť o jeden, maximálne dva dni.