#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

15.12.2018 od 10:00

ADVENTNÁ RADNICA DEŤOM

ADVENTNÁ RADNICA DEŤOM

15.12.2018 od 17:00

Vianočná prehliadka

Vianočná prehliadka

16.12.2018 od 16:00

Adventné koncerty

Adventné koncerty

21.12.2018 od 19:15

Slovensko Advent 2018

Slovensko Advent 2018

30.12.2018 od 19:00

Rozlúčka so starým rokom

Rozlúčka so starým rokom