#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Sprístupnené pamiatky mesta Skalica pre verejnosť.

Zažite jedinečnú prehliadku pamiatok mesta Skalica.

Štandardizovaná prehliadka mestom Skalica

Pravidlá objednávania prehliadky

  • prehliadku je potrebné objednať v TIK Skalica 3 dni vopred, vo výnimočných prípadoch jeden deň vopred
  • objednávku treba zaslať e-mailom alebo poštou
  • prehliadka štandardne začína pred Turistickou informačnou kanceláriou Skalica
  • dĺžka prehliadky je 1 hodina (sprístupnenie cca. 3 pamiatok)
  • hodinová sadzba sa účtuje za každú začatú hodinu
  • možnosť platby na faktúru, v hotovosti alebo kartou
  • treba uviesť jazyk, v ktorom sa bude prehliadka realizovať (slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, maďarský)
  • Cenník služieb - prehliadka mesta Skalica

 

Prehliadka mesta Skalica počas letnej turistickej sezóny 

 

Počas letnej turistickej sezóny, ktorá začína poduajtím Trdlofest a končí multižánrovým festivalom Skalické dni budú pamiatky sprístupnené so sprievodcom v rámci spoplatnenej sprievodcovskej služby. V meste Skalica sa nachádza 12 sprístupnených pamiatok: Rotunda sv. Juraja, Dom kultúry, Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, Ľadovňa, Expozícia kníhtlače, Veža Farského kostola sv. Michala Archaniela,  Františkánsky kláštor, Mlyn bratov Pilárikových a z toho vstup do kostolov bude bezplatný: Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie, Evanjelický kostol, Farský kostol sv. Michala Archanjela a Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov.                                                                        

V každej z pamiatok sa bude nachádzať sprievodca, ktorý  na základe preukázania sa turistickým pasom zakúpeným v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica v danej pamiatke poskytne výklad v slovenskom alebo anglickom jazyku. Poradie návštev pamiatok si určuje každý návštevník sám.

Prehliadka pamiatok mesta Skalica počas letnej turistickej sezóny:                                            

sobota 10:00 – 18:00                                                                                                                                                                                                                                nedeľa 10:00 – 18:00     

 

Turistický pas bude možné zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica (Dom kultúry):

Dospelí - 3 €                                                                                                                                                                                                                                                  Deti (6 - 12 rokov), seniori, ZŤP - 1,50 €                                                                                                                                                                                                    Deti do 6 rokov - zdarma                                                                                                                                                                                                           

 

Neváhajte a príďte sa pokochať krásou unikátnych pamiatok a bohatým výkladom našich sprievodcov. Staňte sa i vy aspoň na chvíľu súčasťou nášho mesta, ktoré vám ponúka veľa možností ako sa zabaviť a stráviť voľné chvíle. Využite našu ponuku a poďte spolu s nami spoznať históriu kráľovského mesta v jeho súčasnej podobe. Počas letnej sezóny sme pre vás sprístupnili najzaujímavejšie objekty Skalice. Môžete navštíviť 12 pamiatok, v ktorých na vás budú čakať sprievodci vždy pripravení podať vám odborný výklad.

Túto službu vám zabezpečí Turistická informačná kancelária podľa vašich požiadaviek. Je možné navštíviť jednotlivé vybrané pamiatky alebo urobiť štandardizovanú prehliadku celým mestom.

 

Pamiatky mesta Skalica prospekt

Monuments Skalica Town - A PRACTICAL GUIDE TO THE TOWN OF AND ITS SURROUNDINGS SKALICA

Denkmäler der Stadt Skalica

 

Pamiatky môžete navštíviť nielen cez letnú sezónu počas víkendov, ale tiež počas celého roka:

 

Rotunda sv. JurajaRotunda sv. Juraja - prospekt

Pôvodne románska stavba pochádza pravdepodobne z prelomu 12. a 13. storočia (najnovšie sa však uvádza i prvá polovica 11. storočia). V neskorších dobách bola goticky a barokovo prestavaná. Horná časť, spojená s opevnením, plnila obrannú funkciu, spodná časť slúžila ako kaplnka. - Virtuálna prehliadka 

 

Františkánsky kostola kláštorFrantiškánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor - prospekt

Budovy kostola i kláštora boli v uplynulých storočiach niekoľkokrát prestavované a rozširované. Ku komplexu dnes patrí okrem kláštornej budovy, kostola, tzv. rajského dvora aj tzv. Čierna kuchyňa, kde sa pripravuje Skalický trdelník tradičným spôsobom.

 

 

Dom kultúryDom kultúry - prospekt

Secesná budova sa dodnes zachovala v pôvodnom stave. Projekt spracoval architekt  Dušan Jurkovič, ktorý sa inšpiroval ľudovým staviteľstvom. Stavbu zdobí vonkajšia mozaiková dekorácia od Mikoláša Aleša, steny a oponu veľkej divadelnej sály zdobia maľby s figurálnou tematikou od Jožu Úprku a Antoša Frolku. V časti prvého poschodia sa nachádza stála expozícia Záhorského múzea a galéria Júlia Korezsku.

 

Námestie slobodyFarský kostol sv. Michala Archanjela a veža kostola - prospekt

Pôvodne jednoloďový kostol bol v období neskorej gotiky prestavaný na trojloďovú baziliku. Kostol viackrát vyhorel, bol prestavovaný a opravovaný. Pôvodnú stavbu dopĺňa mohutná veža, ktorá ponúka výhľad na Skalicu a jej okolie. - Virtuálna prehliadka

 

 

Jezuitský kostolJezuitský kostol sv. Františka Xaverského - prospekt

Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke Panny Márie, kde sa nachádza vchod do krýpt a oltárny obraz, ktorý patrí k najväčším na Slovensku. V roku 2011 prešiel komplexnou rekonštrukciou a dnes je dominantou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici.

 

LedovňaĽadovňa - prospekt

Ľadovňa sa v minulosti používala na uschovanie potravín. Ľad do ľadoví sa na psích záprahoch zvážal z priľahlých vodných plôch. Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a  atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou.

 

 

Mlyn bratov PilárikovMlyn bratov Pilárikových - prospekt

Pôvodne vodný mlyn v 20-tych rokoch kúpili bratia Pilárikovci. Starý mlyn zbúrali a postavili nový moderný trojposchodový na elektrický pohon. Mlyn potom desaťročia slúžil Skaličanom i okolitým obciam až do roku 1962, kedy bol definitívne zatvorený. V súčasnosti je zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti.

 

 

Paulínsky kostolKostol sv. Pavla Pustovníka a paulínsky kláštor

Neskorobarokový komplex postavili príslušníci rádu sv. Pavla Pustovníka v rokoch 1715 - 1725. Kostol sa v súčasnosti nevyužíva na cirkevné účely, kláštor je v súkromnej držbe. Mobiliár lode kostola je neskorobarokový a pochádza z 1. polovice 18. storočia.

 

 

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol - prospekt

Tolerančný klasicistický kostol s prvkami  neskorého baroka. V roku 1938 k nemu bola pristavaná veža podľa projektu arch. Dušana Jurkoviča s nápisom „Pamiatke Komenského 1650“. Interiér kostola má klasicistickú drevenú výzdobu.

 

 

 

Kostol bratov MilosrdnýchKostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov - prospekt

Kostol najsvätejšej Trojice bol postavený v rokoch 1645 - 1650 pôvodne ako evanjelický.  Po prestavbách a rozšírení podľa projektu M. M. Harminca slúži objekt kláštora naďalej ako nemocnica. V celku je kostol Najsvätejšej trojica je vzácnou pamiatkou barokového umenia.

 

 

 

Expozícia kníhtlačeExpozícia kníhtlače - prospekt

 Začiatok tlačiarenstva v Skalici je možné datovať do začiatku 70. rokov 17. storočia, kedy jezuiti založili kníhtlačiareň. Tú si           v roku 1760 odkúpil Václav Šulc a neskôr predal Jozefovi Antonínovi Škarniclovi. S ním sa v roku 1769 začala história   Škarniclovskej tlačiarne, kedy sa štyri generácie tejto rodiny (skoro 130 rokov) stali súčasťou slovenskej národnej kultúry.

 

 

Slobodné kráľovské mesto Skalica - Štyri ročné obdobia (3:10 min.)