#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Turistická informačná kancelária

TIK Skalica vznikla v roku 1997. Turistická informačná kancelária je oddelením MsÚ Skalica, a taktiež členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

TIK zabezpečuje ďalej sprievodcovskúkopírovaciu službu, výlep plagátov na mestských informačných skružiach a príjem inzercie do regionálnych televízií. Ak by ste si radi odniesli z nášho mesta peknú pamiatku, navštívte našu Turistickú informačnú kanceláriu, kde si môžete vybrať z množstva suvenírov a upomienkových predmetov, ktoré Vám budú pripomínať príjemne strávené chvíle v našom meste alebo nimi môžete potešiť svojich blízkych. Špecializuje sa na predaj publikácií, suvenírov a propagačných materiálov o Skalici a Slovensku, máp, pohľadníc, CD a darčekových predmetov.

 

Čo by ste chceli vedieť?

 

Mimo sezóny 

 

Pondelok

08:00 - 16:00

Utorok - Piatok

 08:00 - 16:00

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

Obed 11:30 - 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sezóne 18. 5. 2019 - 22. 9.2019
Pondelok 08:00 - 18:00
Utorok - Piatok 08:00 - 18:00
Sobota 10:00 - 18:00
Nedeľa 10:00 - 18:00
Obed 11:30 - 12:00

 

 

 

 

 

 

 

Adresa
Turistická informačná
kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10
(Dom kultúry)
909 01 Skalica
Slovenská republika
Tel.
+421 34 664 5341
Mobil
+421 915 723 216
e-mail
Zodp. vedúci

Ing. Michal Čunderlík

Referent pre ekonomiku
Bc. Katarína Pavková
Referent TIK Skalica

Referent manažmentu cestovného ruchu 

 
Martina Miturová

Bc. Katarína Ščuryová