#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

  • Ubytovanie v RO Zlatnícka dolina

 

amorChata AMOR 

tel.: +421 34 664 6826 
www.chataamor.sk 
Ponuka: bar, reštaurácia, ihrisko, parkovisko, 
grilovanie

 

rojanaHorská chata ROJANA 

tel: +421 918 929 782+421 902 715 815 
www.chatarojana.szm.com 
Ponuka: ohnisko pri chate, parkovisko