Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Prihláška pre stánky na Trdlofest 2024

Spúšťame prihlasovanie pre gastro stánky, remeselné stánky, pochutiny a nápoje. Termín podania prihlášky je do 29.02.2024.

Jednodňový festival folklóru, trdelníka, vína a dobrej zábavy TRDLOFEST otvorí brány letnej turistickej sezóny 2024 v sobotu 18. mája 2024. 

Prihlášky pre stánky je potrebné doručiť elektronicky (naskenované) na email sekretariat@smmskalica.sk alebo osobne na SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o., Námestie slobody 11 (Dom kultúry), 909 01 Skalica

 

do 29.02.2024.

 

Prihláška pre stánok na Trdlofest 2024 - Prihláška TRDLOFEST 2024 (35.73 kB)

Cenník pre stánky Trdlofest 2024 - Cenník predajného miesta TRDLOFEST 2024 (16.99 kB)

 

Podmienky účasti na podujatí TRDLOFEST 2024

1. Žiadateľ je povinný doložiť spolu s prihláškou v lehote uvedenej v záhlaví:

 • fotokópiu PLATNÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU alebo výpisu z ORSR v prípade s.r.o.
 • fotokópiu dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice - ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, podľa ktorého žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať registračnú pokladnicu
 • fotokópiu registrácie na Daňovom úrade SR - zahraničný účastník
 • fotokópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) alebo fotokópiu OZNÁMENIA o začatí prevádzkovania stánkového a ambulantného predaja zaslaného na príslušný RÚVZ, ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment
 • podnikateľ - fotokópiu Oznámenia o registrácii na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) v prípade predaja potravín, ovocia, zeleniny, baleného/nebaleného potravinárskeho sortimentu
 • Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov, ktoré sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti (poľnohospodárske prebytky)
 • fotografiu predajného stánku, resp. sortimentu výrobkov - nepovinné!


2. Prihlášky je potrebné doručiť do termínu - 29.02.2024. Prihlášky doručené po termíne, nebudú zaradené do zoznamu uchádzačov na Trdlofest 2024, resp. žiadatelia môžu byť evidovaní ako náhradníci.

 

Prihláška doručená v termíne, ale bez všetkých požadovaných príloh,
dokladov a vyhlásení, nebude akceptovaná!

 

Prílohy

Cenník predajného miesta TRDLOFEST 2024.docx

Cenník predajného miesta TRDLOFEST 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,99 kB

Prihláška na Trdlofest 2024

Prihláška predajné miesto TRDLOFEST 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,99 kB

Prihláška predajné miesto TRDLOFEST 2024.docx

Prihláška predajné miesto TRDLOFEST 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,99 kB
Dátum vloženia: 12. 10. 2023 7:30
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 3. 2024 8:05
Autor: TIK Skalica

Trdlofest

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Otváracie hodiny

 • Pondelok:  07:30 - 15:30 hod.
 • Utorok:       07:30 - 15:30 hod.
 • Streda:       07:30 - 15:30 hod.
 • Štvrtok:      07:30 - 15:30 hod.
 • Piatok:       07:30 - 15:30 hod.
 • Sobota:       zatvorené
 • Nedeľa:       zatvorené
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia