#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

 

Adresa

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 96/11 (Dom kultúry)
909 01 Skalica
Slovenská republika

Tel.

+421 34 664 5341

Mobil

+421 915 723 216

e-mail

tik@mesto.skalica.sk

Zodp. vedúci

Ing. Renáta Medňanská

mednanska.renata@mesto.skalica.sk

                       Referent                       pre manažment a ekonomiku

Bc. Katarína Pavková

pavkova.katarina@mesto.skalica.sk

                      Referent                        pre manažment a propagáciu

Martina Miturová, BBA

miturova.martina@mesto.skalica.sk