Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Finančné prostriedky pre podnikateľov prostredníctvom MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Finančné prostriedky pre podnikateľov prostredníctvom MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie 1

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov (okrem poľnohospodárov): Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií (VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie (ďalej len MAS Partnerstvo pre HornéZáhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:                                                                                                                                                                                                        a) osoby zapísané v obchodnom registri,                                                                                                                                                                                b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené aktivity:

*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest                                                                                                                                        *nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb                                    *podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov                                                                                          *sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (okrem poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, ťažba, dobývanie, ubytovacie a stravovacie služby, nehnuteľnosti, finančníctvo...)

Výzva je otvorená, najbližšie termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 26.05.2021,26.07.2021, 27.09.2021

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 55%.                                                                                                      Minimálna výška príspevku: 40 000,- EUR                                                                                                                                                                        Maximálna výška príspevku: 100 000,- EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie:                                                      https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375                                                                                                                                                        Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Kontakty                                                                                                                                                                                                                             e-mail: info@mas-hornezahorie.sk                                                                                                                                                                                        mobil: 0911 227 730

 

 

Prílohy

Výzva pre podnikateľov

clanok A1_Finančné prostriedky pre podnikateľov prostredníctvom MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,33 kB
Dátum vloženia: 3. 5. 2021 13:04
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2021 8:17
Autor: TIK Skalica

SLUŽBY TIK

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Otváracie hodiny

  • Pondelok:  07:30 - 15:30 hod.
  • Utorok:       07:30 - 15:30 hod.
  • Streda:       07:30 - 15:30 hod.
  • Štvrtok:      07:30 - 15:30 hod.
  • Piatok:       07:30 - 15:30 hod.
  • Sobota:       zatvorené
  • Nedeľa:       zatvorené
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia