#

Obsah

Textový editor

 

Skalické dni 2021 nebudú

 

Skalické dni 2021 sa nebudú konať. 

Mesto Skalica sa na základe Vyhlášky č. 186/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, rozhodlo zrušiť vyhlásenú súťaž návrhov Skalické dni 2021.

 

Organizátor:

Mesto Skalica

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

 

 

Telefonické kontakty - Organizačný tím:

Informácie o programe - Odd. kultúry 034 664 48 85

Informácie o vstupenkách - TIK 034 664 53 41

Informácie o výzvach  - SMM 034 664 83 36