#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Beh zdravia

Charitatívny beh mestom Skalica, z ktorého bol celý zisk venovaný Onkologickému oddelenie FNsP Skalica.