#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Výzva pre občanov, dobrovoľníkov a prevádzky mesta Skalica

Typ: ostatné
Mesto Skalica vyzýva všetky právnické a fyzické osoby, dobrovoľníkov, ktorí môžu poskytnúť materiál, služby, stravu v súvislosti s rozšírením koronavírusu, aby zaslali svoj kontakt na hrebickova.eliska@mesto.skalica.sk v tvare:

Názov firmy / meno priezvisko
Kontakt - email / telefón
Druh pomoci (výroba rúška, ochranné rukavice, rozvoz jedla a pod.)

Účelom je vytvorenie a zverejnenie databázy kontaktov na webovom sídle mesta k materiálovému a stravovaciemu zabezpečeniu v súčasnej krízovej situácii na pomoc občanom v núdzi.

Odoslanie osobných údajov je pokladané za súhlas s ich spracovaním a zverejnením na účely vytvorenia databázy kontaktov na webovom sídle mesta k materiálovému a stravovaciemu zabezpečeniu.

Vytvorené: 17. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 3. 2020 13:42
Autor: TIK Skalica