#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

UPOZORNENIE

Typ: ostatné
Upozorňujeme občanov, že odvoz konárov zo stromov, viniča, kríkov a odpad zo zelene je možné vyniesť na verejné priestranstvo /pred rodinný dom/ vždy 2 dni pred odvozom. Tento bioodpad musí byť vhodne upravený – porezaný na max. dĺžku 1 m, posekaný a poviazaný. Odvoz tohto bioodpadu sa uskutoční dňa 12.novembra (v pondelok) 2018. V prípade, že bioodpad nebude vhodne upravený, odvoz takéhoto bioodpadu sa neuskutoční a bude považovaný za „čiernu“ skládku.

Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže  byť v zmysle § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  fyzickej  osobe  za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 1 500 €.

Ďalej oznamujeme občanom, že horeuvedený biologicky rozložiteľný odpad môžu občania doviezť do kompostárne, ktorá sa nachádza v areáli výrobného strediska ROD Skalica, v dňoch pondelok, utorok, piatok v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.. 

 

Mesto Skalica


Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2018 13:09
Autor: TIK Skalica