#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Ponuka práce - voľné pracovné miesto učiteľ/ka matematiky

Typ: ostatné
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Ponuka práce - učiteľ/ka matematiky

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Mallého 2, Skalica

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ
Podkategória: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. (podľa stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov od 1.1.2019)

Nástup: od 8.1.2019
Rozsah úväzku: 100%

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Žiadosť o prijatie  spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 3.1.2019 mailom na adresu zs.malleho2@centrum.sk.  Bližšie informácie na tel. čísle 034/664 45 56, +421 905 460 108.

Skalica, 3.1.2019                                                                            Mgr. Peter Martinovský

                                                                                                                         riaditeľ školy


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 1. 2019 12:18
Autor: TIK Skalica