#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

HARMONOGRAM ODVOZU OBJEMNÉHO ODPADU

Typ: ostatné
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnere, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemný odpad.

Na každej lokalite bude pristavený:

-  1 ks veľkoobjemového kontajnera na objemný odpad ako je napr. starý nábytok, umývadlá,  

                          koberce, chladničky, práčky  ...  Je zakázané sem vhadzovať autobatérie, rôzne

                          chemikálie, obaly z olejov a farieb, žiarivky, výbojky … .

 

Termíny pristav

enia a odvozu veľkoobjemových kontajnerov sú stanovené podľa ulíc nasledovne:

 

- Pod Hájkom, Vajanského, Psíky, Starohorská

   pristavený  19.11. -  na ulici Vajanského na asfaltovú plochu pred reštauráciou

   odvoz 21.11.,

 

- L. Svobodu

   pristavený 19.11. – k betónovému plotu u kúpaliska oproti vchodu č. 9 na L. Svobodu

   odvoz 21.11. ,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Clementisa, Lúčky, Karvašova, Šrobárova,Mallého (nepárne čísla), Hviezdoslavova, Mazúrova 

   pristavený  21.11. – pri hromadných garážach na betónovej ploche oproti vchodu č. 11 na

                                   ulici Clementisa

   odvoz 23.11.,

 

-  SNP

   pristavený 21.11. – na parkovisku pri SNP č. 21

   odvoz  23.11.,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Trávniky, Šebestova, Horská  

   pristavený 26.11. – na parkovisku na ul. Pelíškova č. 20

   odvoz 28.11.

 

- Predmestie, Slnečná, Nad predmestím, Duklianska, Obrancov mieru, Bajanova, Dr. Valacha,

   Vinohradnícka, Stračinská

    pristavený  26.11. – na križovatke ulíc Vinohradnícka a Nad Predmestím na zelenej ploche

    odvoz 28.11.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Potočná (horná časť), Jatočná, Nám. slobody, Ružová, Kollárova, Jednoradová, Mýtna,

  Gorkého,  Kráľovská, Štefánikova, Krížna 

   pristavený  28.11. – na betónovej ploche pri ul. Ružová č. 5

   odvoz 30.11.,

- Bernolákova, Štúrova, Jurkovičova, Hodonínska, Čulenova, Školská, sídlisko Mallého

   (párne čísla) 

   pristavený 28.11. – na križovatke ulíc Jurkovičova a Čulenova

   odvoz  30.11.,

 

 

 

 

-  Potočná (dolná časť),  Pivovarská,  Sasinkova,  Pod Kalváriou,  Nádražná,  Pod sklepami,

   Blahova, Škarniclovská,  Lichardova,  Madvova,  Komenského,  Družstevná,  Za mestskou

    zďou, Podhradie, pplk. Pľjušťa, Železničná

    pristavený 3.12. – na ul.  Za mestskou zďou

    odvoz  5.12.,

 

-  Vally, Doležalova, Jabloňová, Malinová, Agátová, Ku vodárni, Karmelitská, Mierová, Bulharská,

    Priečna,  Pri  potoku,   Suchý riadok,  Široká,  Vrchovského,   Malé Trávniky,   Na skale, 

    Zápotočná, Krivé  kúty 

   pristavený  3.12.  – na ul. Bulharská pred potokom

    odvoz  5.12.,

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-  Strážnická, Veterná, Veľké Trávniky, Sudoměřická, Rohatecká, Partizánska, Petrovská,

   Veľkomoravská, Zlatnícka,  

   pristavený 5.12. – na parkovisko na ulici Petrovská

   odvoz  7.12.,

-  Koreszkova,  Športová,  Hurbanova,  Boorova,  Pod záhradkami,  Nešporova,  Hollého

    pristavený 5.12.  –  na ulici Hurbanova na parkovisku

    odvoz  7.12..

 

 

      Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie čistoty okolo kontajnerov.

     Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže byť v zmysle § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzickej osobe za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 1 500 €.

        Ďalej občania Mesta Skalica môžu tento odpad mimo týchto termínov odviezť zdarma do zberného dvora v spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o. (bývalé technické služby) v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo je možné si objednať odvoz za úhradu od spoločnosti VEPOS-SKALICA s.r.o. .


Vytvorené: 9. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2018 14:27
Autor: TIK Skalica