Obsah

Adresa

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
Námestie slobody 10 (Dom kultúry)
909 01 Skalica
Slovenská republika

Tel.

+421 34 664 5341

Mobil

+421 915 723 216

e-mail

tik@mesto.skalica.sk

Zodp. vedúci

Ing. Renáta Medňanská

Referent pre ekonomiku

Bc. Martina Konkušová 

Referent TIK Skalica

Bc. Katarína Ščuryová