#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

SDPLAGÁT

SD1

SD2

Pozvánka na Skalické dni 20. - 22.9.2019!

Festival v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie. Za jeho minulosť môžeme považovať oslavy, ktoré sa v meste konali pri príležitosti povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto spolu s veľkým remeselným jarmokom. Od tej doby sa veľa vecí postupne menilo, veľa pribudlo a my sa snažíme i dnes zachovať časť histórie a tradícií v podobe jarmoku, historických programov, sprievodu a podujatí, predstaviť Skalicu so všetkými jej pamiatkami v dnešnom tvare, ale poukázať i na to minulé a zároveň vnášať nové moderné prvky, to, čo súčasného návštevníka zaujíma. Srdečne Vás pozývame na návštevu Skalice počas Skalických dní. Určite si u nás oddýchnete, zabavíte sa a odnesiete si množstvo krásnych zážitkov a snáď i kúsok atmosféry dávnej minulosti.

Program strana 1

Program strana 2

 

 

 

Vstupenky

Vstupenky:

Predpredaj:
   

Permanentka  na 2 dni 

6,00 €

dospelí

 

2,50 €

deti do 130 cm, 
seniori nad 62 rokov vrátane,
ZŤP po predložení preukazu

 

zdarma

deti v kočíku

   

 

 

 

 • v predpredaji je možné si zakúpiť len permanentku
 • predpredaj od 1.7.2019 do 20.9.2019 do 18:00 hod 
 • predpredaj vstupeniek v celej sieti Ticket Art - www.ticket-art.sk  Ticket Art aj v Turistickej informačnej kancelárii Skalica!

 

 

Predaj na mieste
   

Permanentka na 2 dni  

8,50 €

dospelí

4,00 €

deti do 130 cm, seniori nad 62 rokov vrátane, ZŤP po predložení preukazu

zadarmo

 

 

deti v kočíku

 

 

1. deň, sobota 21.9. 2019

6,50 €  

dospelí

2,00 €    

deti do 130 cm, seniori nad 62 rokov vrátane, ZŤP po predložení preukazu

zadarmo

 

 

deti v kočíku

 

 

2. deň, nedeľa 22.9.2019

5,50 €         

dospelí

1,50 €

deti do 130 cm, seniori nad 62 rokov vrátane, ZŤP po predložení preukazu

zadarmo  

deti v kočíku

 

 

 • predaj vstupeniek na mieste bude pri každej vstupnej bráne
 • vstup do „zóny A“ je možný len s identifikačnou páskou na ruke - farebne prislúchajúcou k príslušnému dňu
 • identifikačnú pásku dostanete výmenou za kontrolný útržok- po preukázaní sa platnou vstupenkou ( permanentkou ) pri každej vstupnej bráne
 • identifikačnú pásku je potrebné nosiť viditeľne na ruke počas celej doby jej platnosti ( ak sa jedná o identifikačnú pásku k permanentke, platí na dva dni ), pásky sú jednorazové, zložiť z ruky sa dá jedine jej poškodením
 • poškodená identifikačná páska je neplatná, nie je možné žiadať o náhradu a nie je možné vstúpiť s takouto páskou do „zóny A“
 • Darci krvi, ktorí majú bronzovú, striebornú, zlatú, platinovú Jánskeho plaketu alebo Kňazovického medailu s trvalým bydliskom v Skalici majú nárok na vstupenku ZDARMA. Darcovia si ju môžu vyzdvihnúť u nás v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica. Preukážte sa: preukazom darcu krvi, dokladom o udelení plakety/ medaile a dokladom s uvedením trvalého pobytu (občiansky preukaz a pod).
   

 

 

 

Organizátor:

Mesto Skalica

Námestie slobody 10

909 01 Skalica

 

 

Telefonické kontakty - Organizačný tím:

Informácie o programe - Odd. kultúry 034 664 48 85

Informácie o vstupenkách - TIK 034 664 53 41

Informácie o výzvach  - SMM 034 664 83 36

 

 

Tlačová správa - Skalické dni 2019 k stiahnutiu TU!