#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery regiónu Záhorie.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie vyhlásila 1. ročník fotografickej súťaže Záhorie-rozmanitá zem. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie. Súťaž vyvrcholí vernisážou víťazných fotografií. O víťazoch rozhodne odborná porota a verejnosť na facebookovej stránke Región Záhorie.

Dátum konania: 9. 7. 2018 - 31. 10. 2018 začiatok od 14:00

Miesto konania: mesto Skalica, 90901 Skalica

Typ akcie: trhy, výstavy, veľtrhy

Organizátor: OOCR Záhorie

Doba trvania: 114.5 dní

Súťažné kategórie:

V prvom ročníku sú pripravené tri súťažné kategórie:
1.    Podujatia Záhoria (podujatia rôznych zameraní)
2.    Zaži Záhorie (regionálne produkty, atrakcie, outdoorové aktivity, zážitkové aktivity..)
3.    Pamiatky Záhoria 
 
Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať  max. 3 fotografie (v každej kategórii jednu). O víťazoch v troch kategóriách rozhodne odborná porota. Svojho favorita vyberú i fanúšikovia Región Záhorie na Facebooku.
Preto ak máš rád fotografovanie a máš rád región Záhorie, máme pre Teba odkaz: Choď a ukáž Záhorie iným!

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Záhorie-rozmanitá zem 2018“:

1. Organizátorom súťaže je Oblastná organizácia cestovného ruchu región Záhorie.
2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.
3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.
4. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG) tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.
5. Do súťaže môže jeden autorposlať spolu maximálne 3 fotografie.
6. Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách: 1. Podujatia Záhoria, 2. Zaži Záhorie, 3. Pamiatky Záhoria.
7. Fotografie v kategóriách 1. – 3. (1. Podujatia Záhoria, 2. Zaži  Záhorie, 3. Pamiatky Záhoria) musia byť zhotovené na území regiónu Záhoria.
8. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31. októbra 2018 do 23:59 hod. Súťažné fotografie je potrebné poslať elektronicky na e-mail: director@regionzahorie.sk (prípadne cez úložisko). Fotografie je možné doručiť aj na digitálnych nosičoch CD alebo DVD osobne alebo poštou na adresu: Infosen Senica, Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica (Dom kultúry).
9. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť:
– meno a priezvisko autora,
– adresa autora,
– názov fotografie, 
– popis k fotografii – miesto,
– názov príslušnej súťažnej kategórie
10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií presunúť súťažné fotografie do inej kategórie, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.
11. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebook profile Región Záhorie.
12. Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác.
13. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže  – OOCR Záhorie súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.
14. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.


Vytvorené: 9. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2018 15:43